1393مهر09چهارشنبه
| Wednesday, October 01, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1177673
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/07/23    1393/07/08  خريد قطعات يدكي MASONEILAN  RHS-9245917-T16
بیشتر...  1393/07/20    1393/07/06  خريد دمولسي فاير  RHS-9348914-T04
بیشتر...  1393/07/20    1393/07/06  خريد زغال آنتراسيت  RHS-9348911-T04
بیشتر...  1393/07/20    1393/07/05  خريد ماده ضدخوردگي  RHS-9348916-T04
بیشتر...  1393/07/30    1393/07/01  خريد قطعات يدكي HONEYWLL  RHS-9245919-T16
بیشتر...  1393/07/16    1393/06/25  خريد ورق آلومينيومي  RHS-9348505-T02
بیشتر...  1393/07/16    1393/06/25  خريد گسكت اسپيرال وند  RHS-9348503-T02
بیشتر...  1393/07/16    1393/06/25  خريد عايق هاي ايزوبلانكت و ايزو پايپ  RHS-9348500-T02
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/25  خريد قطعات يدكي ABB FLAKT  RHP-9222107001-T12
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/20  خريد 23 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347502-T13
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/20  خريد 11 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9247500-T13
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/20  خريد 5 قلم لوله (LINE PIPE STABLIZER S.S)  RHS-8947404-T13
بیشتر...  1393/07/11    1393/06/11  خريد روند بار تو خالي استلنس استيل  RHS-9147818-T02