1393مرداد29چهارشنبه
| Wednesday, August 20, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1133958
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/06/12    1393/05/27  خريد اقلام يدكي  RHS-9145917-T16
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/22  خريد قطعات يدكي كمپرسور  RHP-9022105010-T17
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/22  خريد قطعات يدكي توربين بخار DRESSER RAND  RHP-7302505100-T17
بیشتر...  1393/06/09    1393/05/22  خريد MOTORIZED 4-WAY VALVE  RHP-8600110003-T18
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/20  خريد ELECTRIC HEATER BUNDLE  RHS-8934201-T19
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/20  خريد نبشي و قوطي  RHS-9347802-T02
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 30 قلم انواع اتصالات فلزي  RHS-9347601-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 23 قلم انواع شيرآلات صنعتي  RHS-9347502-T13
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/19  خريد ROTARY TWIN SCREW PUMP  RHP-7302505155-T17
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/16  خريد قطعات يدكي جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507142-T18
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/16  STUD BOLTS  RHS-9348105-T04
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/16  LINE PIPE : STABLIZER S.S  RHS-8947404-T13
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/15  خريد قطعات يدكي جرثقيل 120 تن دماگ  RHP-7302507140-T18
بیشتر...  1393/06/14    1393/05/15  STUD BOLTS  RHS-9348104-T02
بیشتر...  1393/06/15    1393/05/15  خريد STUD BOLTS  RHS-9348105-T02
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/15  خريد 5 قلم لوله LINE PIPE STABLIZER S.S )  RHS - 8947404 -T13
بیشتر...  1393/06/01    1393/05/14  خريد قطعات يدكي جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507142-T18
بیشتر...  1393/06/01    1393/05/14  خريد قطعات يدكي جرثقيل 120 تن دماگ  RHP-7302507140-T18
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/13  STUD BOLTS  RHS-9348104-T04
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/01  خريد SS HALLOW BAR  RHS-9147805-T02