1393فروردین29جمعه
| Friday, April 18, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :955414
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/02/06    1393/01/26  خريد قطعات يدكي ليفتراك  RHD-8906001-T01
بیشتر...  1393/02/02    1393/01/26  خريد PLATE  RHP-9224411001-T12
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/25  خريد 2 قلم اتصالات فلزي  RHS-9247618-T13
بیشتر...  1393/02/20    1393/01/25  خريد موتور شش سيلندر ديزلي  RHP-8900105011-T17
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/25  خريد لوازم ورزشي  RHP-7302515391-T04
بیشتر...  1393/02/03    1393/01/24  خريد BALL VALVE"  RHP-9124510006-T12
بیشتر...  1393/02/03    1393/01/24  خريد PIPE  RHP-9124510005-T12
بیشتر...  1393/02/11    1393/01/24  خريد قطعات يدكي FLUID PUMP  RHS-9343201-T10
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/24  خريد 4 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9247519-T13
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/24  خريد 4 عدد شيرآلات صنعتي (پروانه اي)  RHD-9210021-T13
بیشتر...  1393/02/03    1393/01/24  خريد قطعات يدكي كمپرسور 52 تن DWM كوپلند  RHD-9205008-T01
بیشتر...  1393/02/03    1393/01/24  خريد قطعات يدكي بازوهاي بارگيري SVT  RHP-7302510035-T18
بیشتر...  1393/02/01    1393/01/20  خريد قطعات كمپرسور  RHS-9042304-T02
بیشتر...  1393/01/31    1393/01/18  خريد 10 قلم شيزآلات صنعتي  RHS-9247522-T13
بیشتر...  1393/01/31    1393/01/18  خريد 7 قلم شيزآلات صنعتي  RHS-9247515-T13
بیشتر...  1393/01/31    1393/01/18  خريد 22 قلم شيزآلات صنعتي  RHS-9247513-T13
بیشتر...  1393/01/31    1393/01/18  خريد 8 قلم شيزآلات صنعتي  RHD-9110013-T13
بیشتر...  1393/01/31    1392/12/27  خريد قطعات يدكي كمپرسور  RHP-9022105010-T17