1393شهریور11سه شنبه
| Tuesday, September 02, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1146873
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/06/23    1393/06/10  خريد P/F : FISHER CONTROLS  RHS-9045908-T16
بیشتر...  1393/06/23    1393/06/10  خريد P/F : DEZURIK  RHS-9345906-T16
بیشتر...  1393/06/29    1393/06/09  خريد و حمل و نصب ديوار بتني پيش ساخته  RHD-9311014-T10
بیشتر...  1393/06/22    1393/06/09  خريد قطعات يدكي دستگاه جت مارك ولوو  RHD-9106002-T01
بیشتر...  1393/06/22    1393/06/08  خريد P/f : ” YAMATAK-HONEYWELL”  RHS-9345903-T16
بیشتر...  1393/06/20    1393/06/08  خريد كولر گازي پنجره اي و اسپليت  RHP-7302515402-T04
بیشتر...  1393/06/20    1393/06/08  خريد P/f : oval  RHS-9345904-T16
بیشتر...  1393/06/20    1393/06/08  خريد " FLEETGUARD & DONALDSON " AIR FILTER  RHS-9345810-T17
بیشتر...  1393/06/15    1393/06/02  خريد روغن صنعتي  RHS-9348705-T04
بیشتر...  1393/06/12    1393/05/27  خريد اقلام يدكي  RHS-9145917-T16
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/22  خريد قطعات يدكي كمپرسور  RHP-9022105010-T17
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/22  خريد قطعات يدكي توربين بخار DRESSER RAND  RHP-7302505100-T17
بیشتر...  1393/06/22    1393/05/20  خريد نبشي و قوطي  RHS-9347802-T02
بیشتر...  1393/06/14    1393/05/15  STUD BOLTS  RHS-9348104-T02
بیشتر...  1393/06/15    1393/05/15  خريد STUD BOLTS  RHS-9348105-T02