1393مرداد04شنبه
| Saturday, July 26, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1036663
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/01  خريد SS HALLOW BAR  RHS-9147805-T02
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/31  خريد PLATE  RHP-9422111003-T12
بیشتر...  1393/05/18    1393/04/31  خريد قطعات يدكي جهت آنالايزر H2S/SO2  RHD-9307002-T14
بیشتر...  1393/05/20    1393/04/31  خريد 6 قلم لوله فلزي  RHS-9347403-T13
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/29  خريد كويل كندانسور  RHD-8905014-T01
بیشتر...  1393/05/04    1393/04/26   قطعات magnetrol  RHS-9245933-T16
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/25  خريد قطعات يدكي جرثقيل 120 تن دماگ  RHP-7302507143-T18
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/25  خريد قطعات يدكي جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507141-T18
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/24  خريد قطعات magnetrol  RHS-9245933-T16
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/24  خريد انواع قطعات مكانيكال سيل  RHS-9045847-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/24  خريد ELECTRIC HEATER BUNDLE  RHS-8934201-T19