1393آذر07جمعه
| Friday, November 28, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1234291
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/03  خريد فوم آتش نشاني  RHS-9349613-T04
بیشتر...  1393/09/26    1393/09/03  خريد قطعات يدكي مكانيكال سيل FLEXIBOX  RHS-9345819-T17
بیشتر...  1393/09/15    1393/09/02  خريد انواع كابل  RHS-9346804-T20
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/02  خريد 5 قلم اتصالات فلزي  RHS-9347609-T13
بیشتر...  1393/09/12    1393/09/01  خريد ابزار مخصوص باز و بسته كردن كمپرسور  RHD-9105005-T01
بیشتر...  1393/09/15    1393/08/27  خريد لوازم بدنسازي  RHP-7302515403 & 7302515407-T04
بیشتر...  1393/09/11    1393/08/24  خريد P/F : "BAILEY" DIFF PRESS SWITCHE  RHS-9346009-T14
بیشتر...  1393/09/10    1393/08/24  خريد روغن صنعتي  RHS-9248710-T04