1393مرداد01چهارشنبه
| Wednesday, July 23, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1025508
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/31  خريد SAFETY VALVE  RHP-9122110001-T12
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9210010-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9200369-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 12 قلم FLEXIBLE HOSE  RHD-9010005-T13
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/30  خريد PLATE  RHD-9300069-T10
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/30  خريد FLEXIBLE METAL HOSE  RHD-9310008-T10
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/26  خريد ماد شيميايي آنتي فوم  RHS – 9348901 – T04
بیشتر...  1393/05/06    1393/04/25  خريد آنالايزر  RHP-8900107009-T12
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/25  خريد قطعات يدكي جرثقيل 120 تن دماگ مدل AC-120  RHS-8743600-T15
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/25  خريد دستگاه بلوئر C-26001  RHP-7302505154-T17
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/24  خريد GASKET & RING  RHS-8845905-T16
بیشتر...  1393/05/20    1393/04/24  خريد بيرينگ مارك RENK  RHS-9045828-T19
بیشتر...  1393/05/04    1393/04/24  خريد BOLT/NUT  RHP-9522111001-T12
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد CIRCLIP  RHS-9245825-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد پكينگ مارك NIIGATA  RHS-8946103-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد كارت آنالوگ مارك OVAL  RHS-9246100-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد ELECTRO MAGNETIC CLUTCH  RHS-9245829-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر INDUFIL  RHS-0925803-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر MURISENGO , EPE  RHS-0925804-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر FORAIN  RHS-0895825-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر PALL  RHS-0895809-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد واير جرثقيل 300 تن  RHP-7302506067-T17
بیشتر...  1393/05/16    1393/04/23  خريد CONVERTER  RHS-0895912-T15
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/18  خريد سيمان  RHS-9248520-T02
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد ساكت و پلاگ  RHS-9346701-T20
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد قطعات الكترو موتور FUJI & MARELLI  RHS-9246605-T20
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد ترانسفورماتور  RHD-9309005-T20
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد قطعات تزانسفورماتور PEEBLES  RHS-9246513-T20
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد P/F : "DRESSER-RAND" STEAM TURBINE  RHS-9341601-T17
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/18  خريد انواع فيلتر روغن  RHS-9345805-T17
بیشتر...  1393/05/02    1393/04/18  خريد سنگ آهك  RHS-9248910-T04
بیشتر...  1393/05/05    1393/04/17  خريد فيلتر روغني سايز 4/1 اينچ  RHS-9046019-T14
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/17  خريد پروانه پمپ  RHS-0913002-T02
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/17  خريد CAP SCREWS  RHS-9248104-T02
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/17  خريد قطعات كمپرسور  RHS-9042307-T02
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/17  خريد پيچ و مهره  RHS-9148108-T02