1393آبان10شنبه
| Saturday, November 01, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1207169
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/08/17    1393/08/06  خريد قطعات جرثقيل 10 تن تادانو  RHD-9306010-T01
بیشتر...  1393/08/17    1393/08/06  خريد اواپراتور كولر لودر كوماتسو  RHD-9300156-T01
بیشتر...  1393/08/17    1393/08/06  خريد ابزار مخصوص باز و بسته كردن كمپرسور  RHD-9105005-T01
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/30  خريد P/F : NUOVO PIGNONE GAS TURBINE  RHP-7302507139-T18
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/30  خريد P/F : ''NIKKISO" METERING PUMP  RHP-7302507147-T18
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/29  خريد روغن بهران دوخت 10  RHS-9248709-T04
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/29  خريد قطعات يدكي HACH  RHS-9349003-T04
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/29  خريد لوازم آزمايشگاهي  RHD-9200194-T04
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/29  خريد قطعات يدكي SULFUR ANALYZER  RHD-9314002-T04
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/28  خريد قطعات كرير  RHS-9343802-T10
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد خازن  RHS-9047100-T20
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد قطعات UPS  RHS-8836502-T20
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد قطعات FUJI & MARELLI  RHS-9346602-T20
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد قطعات FUJI  RHS-9346601-T20
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/19  خريد پكينگ مارك NIIGATA  RHS-8946103-T19