1393مرداد31جمعه
| Friday, August 22, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1135184
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/06/05    1393/05/29  خريد OCE CS 4336 SCANNER  RHP-7302509378-T18
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/27  خريد قطعات يدكي LOADING ARM  RHS-9246104-T01
بیشتر...  1393/06/05    1393/05/27  خريد ماده نفت روب  RHS-9349601-T04
بیشتر...  1393/06/15    1393/05/26  خريد P/F : 'DRESSER-RAND'  RHS-9141602-T17
بیشتر...  1393/06/13    1393/05/26  خريد 1 عدد اتصالات فلزي  RHD-9210015-T13
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/26  خريد سطل زباله گالوانيزه  RHD-9316002-T04
بیشتر...  1393/06/08    1393/05/26  خريد دستگاه ترانس جوشكاري  RHP-7302508064-T18
بیشتر...  1393/06/23    1393/05/25  خريد قطعات پروانه فن دمنده B-21001A  RHS-0891301-T02
بیشتر...  1393/06/23    1393/05/25  خريد O-RING  RHS-9142304-T02
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/25  خريد 10 عدد شيرآلات صنعتي (سلونويئد ولو)  RHD-9310004-T13
بیشتر...  1393/06/10    1393/05/25  خريد 2 قلم شيرآلات صنعتي (پروانه اي)  RHS-9347503-T13
بیشتر...  1393/06/05    1393/05/22  خريد P/F : NOVA  RHS-9245927-T16
بیشتر...  1393/06/09    1393/05/22  خريد P/F : NUOVO PIGNONE GAS TURBINE  RHP-7302507139-T18
بیشتر...  1393/06/01    1393/05/20  خريد پروانه پمپ  RHD-9100359-T01
بیشتر...  1393/06/01    1393/05/20  خريد قطعات ماشين بكسهاي بادي  RHS-9346302-T01
بیشتر...  1393/06/06    1393/05/20  خريد انواع فيلتر  RHS-9345805-T17
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/20  خريد انواع كود  RHD-9215009-T04
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 4 قلم لوله فلزي  RHD-9310009-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 9 قلم اتصالات فلزي  RHD-9310010-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 6 قلم فلنج  RHS-9347606-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 11 قلم اتصالات فلزي  RHS-9347605-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد 9 قلم فلنج  RHS-9347602-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/05/19  خريد P/F : TADANO HYD  RHS-9343601-T10
بیشتر...  1393/06/02    1393/05/19  خريد P/F : "DRESSER-RAND" STEAM TURBINE  RHS-9341601-T17
بیشتر...  1393/06/01    1393/05/12  خريد قيچي ورق بر  RHS – 9148313– T02
بیشتر...  1393/06/05    1393/05/09  خريد فيلتر PALL و BEA  RHS – 0905814 – T19
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9210010-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9200369-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 12 قلم FLEXIBLE HOSE  RHD-9010005-T13