1393شهریور31دوشنبه
| Monday, September 22, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1167565
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/07/14    1393/06/30  خريد PLATE  RHD-9300069-T10
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/30  خريد دستگاه سطح سنج ديجيتالي  RHP-7302507126-T18
بیشتر...  1393/07/25    1393/06/30  خريد اسليو بيرينگ مارك RENK  RHS-9245852-T19
بیشتر...  1393/07/25    1393/06/30  خريد بيرينگ مارك RENK  RHS-9045828-T19
بیشتر...  1393/07/25    1393/06/30  خريد فيلتر MURISENGO & EPE  RHS-0925804-T19
بیشتر...  1393/07/25    1393/06/30  خريد فيلتر INDUFIL  RHS-0925803-T19
بیشتر...  1393/07/16    1393/06/30  خريد STUD BOLTS  RHS-9348110-T02
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/29  خريد P/F : ''NIKKISO" METERING PUMP  RHP-7302507147-T18
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/26  خريد P/F : ALSTOM GENERATOR  RHP-7302509388-T18
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/26  خريد P/F : ALSTOM GENERATOR-GTGD  RHP-7302509387-T18
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/26  خريد P/F : TECHNO ELECTROMOTOR  RHP-7302509385-T18
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/25  خريد الكتروگيربكس دروازه هاي پوند  RHD-9205002-T01
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/23  خريد ماده شيميايي آهك هيدراته  RHS-9348910-T04
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/23  خريد ماده شيميايي ضديخ معمولي  RHS-9348915-T04
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/23  خريد قطعات جرثقيل 10 تن تادانو  RHD-9306010-T01
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/22  خريد رنگ غير صنعتي  RHS-9348608-T04
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/22  خريد لوازم آزمايشگاهي  RHS-9349001-T04
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/22  خريد روغن غير صنعتي  RHS-9348708-T04
بیشتر...  1393/07/05    1393/06/22  خريد الكترود نقره  RHD-9313009-T04
بیشتر...  1393/07/20    1393/06/22  خريد قطعات برشكاري و جوشكاري  RHS-9246410-T19
بیشتر...  1393/07/04    1393/06/19  خريد NIKKISO VALVE  RHS-9145919-T16
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/18   خريد INTER COOLER EJECTOR  RHP-9522105001-T17
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/18  خريد پمپ شوينده فشار قوي آب گرم  RHP-7302505161-T17
بیشتر...  1393/07/11    1393/06/10  خريد ورق GASKET  RHS-9348506-T02
بیشتر...  1393/07/11    1393/06/10  خريد پكينگ NON ASBEST  RHS-9348502-T02
بیشتر...  1393/07/11    1393/06/10  خريد P/F : RABCOCK  RHS-9341301-T02
بیشتر...  1393/07/01    1393/06/04  خريد stud bolts  RHS-9248117-T02