1393آذر08شنبه
| Saturday, November 29, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1234750
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/09/18    1393/09/03  خريد قطعات يدكي BYRON JACKSON  RHS-9343104-T10
بیشتر...  1393/09/16    1393/09/03  خريد P/F : RIFOX AIR TRAP  RHD-9300068-T01
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/03  خريد لوازم آزمايشگاهي  RHD-9314001-T04
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/03  خريد ماده نفت روب  RHS-9349601-T04
بیشتر...  1393/09/24    1393/09/03  خريد انواع RADIAL BALL BEARING  RHS-9345820-T17
بیشتر...  1393/09/15    1393/09/02  خريد انواع رله و كنتاكتور  RHS-9046714-T20
بیشتر...  1393/09/12    1393/09/01  خريد فن  RHD-9305004-T01
بیشتر...  1393/09/12    1393/09/01  خريد MAGNETIC GAUGE GLASS  RHD-9305005-T01
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 1 قلم لوله فلزي  RHD-9300396-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي BALL VALVE  RHD-9300395-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي GATE VALVE  RHD-9300394-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 8 قلم انواع اتصالات فلزي  RHS-9347620-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 1 قلم انواع اتصالات فلزي  RHS-9347603-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/09/01  خريد 1 قلم قطعات شيرآلات صنعتي  RHS-9047507-T13
بیشتر...  1393/09/20    1393/08/27  تامين و ساخت P/F : "MASONEILAN"  RHS-0925905-T15
بیشتر...  1393/09/15    1393/08/26  خريد SEAL RING  RHS-0921604-T17
بیشتر...  1393/09/12    1393/08/24  خريد قطعات مكانيكال سيل  RHS-9345815-T17
بیشتر...  1393/09/10    1393/08/24  خريد P/F : " HOERBIGER " NON METALIC VALVES  RHS-9345814-T17
بیشتر...  1393/09/12    1393/08/24  خريد P/F : "COPPUS" STEAM TURBINE  RHS-0901608-T17
بیشتر...  1393/09/10    1393/08/21  خريد 6 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347509-T13
بیشتر...  1393/09/10    1393/08/21  خريد 1 قلم انواع اتصالات فلزي  RHS-9347617-T13
بیشتر...  1393/09/10    1393/08/21  خريد قطعات شيرآلات صنعتي  RHS-9147533-T13
بیشتر...  1393/09/12    1393/08/21  خريد 2 عدد پمپ غير فلزي  RHP-7302505160-T17