1393بهمن 13دوشنبه
| Monday, February 02, 2015 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1293921
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/11/25    1393/11/11  خريد تابلو ي برق  RHP-7302509405-T12
بیشتر...  1393/11/23    1393/11/11  خريد P/F : ”SAMSON”  RHS-9045944-T16
بیشتر...  1393/11/25    1393/11/08  خريد ترانسميتر  RHP-9322109001-T12
بیشتر...  1393/11/23    1393/11/08  خريد تجهيزات حفاظت الكترونيك  RHP-7302509407-T18
بیشتر...  1393/11/16    1393/11/06  خريد P/F : "KOGANEI"  RHS-9346025-T14
بیشتر...  1393/11/16    1393/11/06  خريد "OVAL" FLOWMETER"  RHS-9346010-T14
بیشتر...  1393/11/30    1393/11/04  تامين و ساخت شير تانكر آمونياك  RHS-0894307-T19
بیشتر...  1393/11/30    1393/11/04  خريد قطعات گيربكس  RHS-9345824-T05
بیشتر...  1393/11/25    1393/11/01  خريد پكينگ مارك NIIGATA  RHS-8946103-T19
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد 2 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347524-T13
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد 6 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347520-T13
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد 7 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347519-T13
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد 3 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9347517-T13
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد 5 قلم شيرآلات صنعتي  RHS-9147514-T13
بیشتر...  1393/11/15    1393/10/28  خريد AIR FILTER  RHS-9345833-T17