1393مرداد08چهارشنبه
| Wednesday, July 30, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1053981
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/05/30    1393/05/06  خريد P/N : BALL BEARINGS  RHS-9345809-T17
بیشتر...  1393/05/28    1393/05/06  خريد فيلتر مغناطيسي  RHP-7302507144-T18
بیشتر...  1393/05/18    1393/05/05  خريد P/F : ''COOPERHEAT''  RHS-9346411-T01
بیشتر...  1393/05/18    1393/05/04  خريد OCE CS 4336 SCANNER  RHP-7302509378-T18
بیشتر...  1393/05/15    1393/05/01  خريد رنگ  RHS-9248613-T04
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/31  خريد SAFETY VALVE  RHP-9122110001-T12
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9210010-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 1 قلم شيرآلات صنعتي  RHD-9200369-T13
بیشتر...  1393/05/31    1393/04/31  خريد 12 قلم FLEXIBLE HOSE  RHD-9010005-T13
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/30  خريد PLATE  RHD-9300069-T10
بیشتر...  1393/05/11    1393/04/30  خريد FLEXIBLE METAL HOSE  RHD-9310008-T10
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/26  خريد ماد شيميايي آنتي فوم  RHS – 9348901 – T04
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/25  خريد قطعات يدكي جرثقيل 120 تن دماگ مدل AC-120  RHS-8743600-T15
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/25  خريد دستگاه بلوئر C-26001  RHP-7302505154-T17
بیشتر...  1393/05/20    1393/04/24  خريد بيرينگ مارك RENK  RHS-9045828-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد CIRCLIP  RHS-9245825-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد پكينگ مارك NIIGATA  RHS-8946103-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد كارت آنالوگ مارك OVAL  RHS-9246100-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد ELECTRO MAGNETIC CLUTCH  RHS-9245829-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر INDUFIL  RHS-0925803-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر MURISENGO , EPE  RHS-0925804-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر FORAIN  RHS-0895825-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد فيلتر PALL  RHS-0895809-T19
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/23  خريد واير جرثقيل 300 تن  RHP-7302506067-T17
بیشتر...  1393/05/16    1393/04/23  خريد CONVERTER  RHS-0895912-T15
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/18  خريد سيمان  RHS-9248520-T02
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/17  خريد پروانه پمپ  RHS-0913002-T02
بیشتر...  1393/05/15    1393/04/17  خريد CAP SCREWS  RHS-9248104-T02
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/17  خريد قطعات كمپرسور  RHS-9042307-T02
بیشتر...  1393/05/10    1393/04/17  خريد پيچ و مهره  RHS-9148108-T02