1393آذر29شنبه
| Saturday, December 20, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1254290
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/10/25    1393/09/29  خريد فن كندانسر  RHP-7302505159-T17
بیشتر...  1393/10/10    1393/09/29  خريد انواع عايق  RHS-9348511-T02
بیشتر...  1393/10/12    1393/09/29  خريد دستگاه برش پلاسما  RHP-7302508081-T18
بیشتر...  1393/10/12    1393/09/25  خريد تابلو باراني  RHP-7302509219-T18
بیشتر...  1393/10/20    1393/09/25  خريد كنترل ولو  RHP-8900105009-T17
بیشتر...  1393/10/15    1393/09/25  خريد انواع فيلتر  RHS-9345822-T17
بیشتر...  1393/10/06    1393/09/24  خريد قطعات پمپ  RHS-9343402-T10
بیشتر...  1393/10/05    1393/09/19  خريد P/F : “masoneilan”  RHS-9045941-T16
بیشتر...  1393/10/02    1393/09/19  خريد "FUJI" TRANSMITTER  RHS-9346018-T14
بیشتر...  1393/09/29    1393/09/17  خريد خط كش ديجيتال  RHP-7302507148-T18
بیشتر...  1393/10/04    1393/09/15  خريد P/F : MECHANICAL SEAL  RHS-9345808-T17
بیشتر...  1393/09/30    1393/09/09  خريد 130 عدد شيرآلات صنعتي PLUG VALVE  RHS-8737522-T13