1393اردیبهشت04پنج شنبه
| Thursday, April 24, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :960198
 * بدون اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد بدون اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/02/13    1393/02/02  خريد پروانه پمپ  RHD-9100359-T01
بیشتر...  1393/02/10    1393/02/02  خريد قطعات پمپ  RHD-9005001-T01
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد AIR HOSE & CONNECTOR  RHS-9247301-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد P/F CARLO GAVAZZI , SIEMENS , FUJI , MITSUBISHI ,…  RHS-9246725-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد كابل  RHD-9000065-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد شيلنگ اكسيژن  RHS-9247300-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد موتور NATIONAL  RHS-9246601-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد تيوب حرارتي  RHS-9246802-T20
بیشتر...  1393/02/25    1393/01/31  خريد قطعات الكتروموتور FUJI & MARELLI  RHS-9246605-T20
بیشتر...  1393/02/12    1393/01/31  خريد P/F 'STI' PNEUMATIC CYLINDER ACTUATOR  RHS-8835907-T16
بیشتر...  1393/02/11    1393/01/31  خريد SMOKE DETECTORS  RHS-9246009-T14
بیشتر...  1393/02/10    1393/01/31  خريد باتري ليفتراك برقي  RHD-9206004-T01
بیشتر...  1393/02/09    1393/01/31  خريد گسكت مبدل  RHD-9105004-T01
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/31  خريد كود  RHS-9215009-T04
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/31  خريد ACTIVATED ALUMINA  RHD-9313001-T04
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/31  خريد هيپو كلريت كلسيم  RHS-9248919-T04
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/31  خريد رنگ  RHS-9248613-T04
بیشتر...  1393/02/06    1393/01/25  خريد قطعات پروانه فن سانتريفيوژ  RHD-9100254-T01
بیشتر...  1393/02/06    1393/01/25  خريد قطعات يدكي دستگاه جت با مارك ولو  RHD-9106002-T20
بیشتر...  1393/02/15    1393/01/25  خريد 7 قلم اتصالات فلزي  RHS-9247601-T13
بیشتر...  1393/02/04    1393/01/18  خريد "MASONEILAN"  RHS-8836012-T14
بیشتر...  1393/02/04    1392/12/17  خريد "MINCO" THERMOCOUPLE  RHS-9246025-T14