1393آذر30يكشنبه
| Sunday, December 21, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1254392
 * مناقصه هاي قرارداد
baorco
  مناقصه هاي قرارداد
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/10/05    1393/09/18  راهبري ، نگهداري و تعميرات خودروهاي سبك و وسائط نقليه سنگين و خدمات مورد نياز حمل و نقل  93/036
بیشتر...  1393/10/09    1393/09/17  تعميرات اساسي سه خط لوله 80 اينچ واحد آبگير دريا  93/034
بیشتر...  1393/10/02    1393/09/11  خدمات مورد نياز سيستم هاي رايانه اي  93/033