1393شهریور06پنج شنبه
| Thursday, August 28, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1142643
 * مناقصه هاي قرارداد
baorco
  مناقصه هاي قرارداد
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/06/24    1393/06/02  ايجاد روشنايي در پايپرگهاي بين واحدها از شمال غرب واحد SRP تا چهارراه آب ، برق ، بخار در پالايشگاه  93/014
بیشتر...  1393/06/19    1393/06/02  خدمات مورد نياز آبدارخانه ها در پالايشگاه و تأسيسات وابسته  93/020
بیشتر...  1393/06/17    1393/05/26  طراحي ، تهيه ، نصب و راه اندازي سردخانه ديفراست و سردخانه زير صفر در آشپزخانه رستوران مركزي  92/034
بیشتر...  1393/06/15    1393/05/20  تامين بيمه نامه هاي مورد نياز پالايشگاه  93/013