1393مرداد03جمعه
| Friday, July 25, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1029120
 * مناقصه هاي قرارداد
baorco
  مناقصه هاي قرارداد
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/05/20    1393/04/29  خدمات مورد نياز مديريت بازرگاني  93/015
بیشتر...  1393/05/16    1393/04/25  ترميم آسفالت بلوار اختصاصي ضلع جنوب دروازه اصلي پالايشگاه  93/018
بیشتر...  1393/05/16    1393/04/25  رفع اشكال از برجهاي روشنايي پالايشگاه  93/017
بیشتر...  1393/05/14    1393/04/23  تهيه و تأمين تيوب و تعويض تيوب كولرهاي هوايي واحد هيدروكراكر (06) پالايشگاه  93/009