1393شهریور28جمعه
| Friday, September 19, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1164852
 * مناقصه هاي قرارداد
baorco
  مناقصه هاي قرارداد
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/07/10    1393/06/25  خدمات مورد نياز نگهداري و تعميرات مكانيك  93/025
بیشتر...  1393/07/06    1393/06/22  حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز و تنظيفات صنعتي و غيرصنعتي پالايشگاه و تأسيسات وابسته  93/019
بیشتر...  1393/06/28    1393/06/11  خدمات مورد نياز مربيان ورزشي در باشگاه ورزشي شهرك مرواريد  93/024
بیشتر...  1393/06/28    1393/06/11  تنظيفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضاي سبز شهرك مرواريد  93/011